Trốn thuế và vấn đề đặt ra với thanh tra thuế
Trốn thuế và vấn đề đặt ra với thanh tra thuế

Tác giả : Nguyễn Thế

Năm xuất bản : 2010

Chi tiết
Giải pháp phát triển dịch vụ thuế điện tử ở Việt Nam
Giải pháp phát triển dịch vụ thuế điện tử ở Việt Nam

Tác giả : Vương Thị Thu Hiền

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
Chính sách thuế của nhà nước nhằm khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ
Chính sách thuế của nhà nước nhằm khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Tác giả : Nguyễn Hữu Xuyên;Đỗ Thị Hải Hà

Năm xuất bản : 2011

Chi tiết
	Năm 2011 sẽ có 30000 doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng
Năm 2011 sẽ có 30000 doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng

Tác giả : Việt Tuấn

Năm xuất bản : 2010

Chi tiết