Vấn đề tham nhũng ở Việt Nam qua lăng kính của các nhà kiểm toán
Vấn đề tham nhũng ở Việt Nam qua lăng kính của các nhà kiểm toán

Tác giả : Phạm Thị Hải Yến;Hồ Thị Thu Hương

Năm xuất bản : 2009

Chi tiết
Kiểm toán tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ
Kiểm toán tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

Tác giả : Nguyễn Thế Lộc

Năm xuất bản : 2009

Chi tiết