Một số nét về kiểm toán nội bộ khu vực Nam Phi
Một số nét về kiểm toán nội bộ khu vực Nam Phi

Tác giả : Đặng Thị Hoàng Liên

Năm xuất bản : 2008

Chi tiết
Hệ thống kế toán tài chính thế giới và Việt Nam
Hệ thống kế toán tài chính thế giới và Việt Nam

Tác giả : Ma Thị Hường

Năm xuất bản : 2008

Chi tiết
Kế toán mất mát, hao hụt hàng hoá: Những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp thương mại
Kế toán mất mát, hao hụt hàng hoá: Những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp thương mại

Tác giả : Đỗ Thị Thu Hằng;Trần Tuấn Anh;Hoàng Thị Thu

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Bàn về kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam
Bàn về kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam

Tác giả : Đỗ Thị Thu Hằng;Trần Tuấn Anh;Đỗ Thị Thuý Phương

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết