Big step TOEIC 3
Big step TOEIC 3

Tác giả : Kim Soyeong;Park Won

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Chi tiết
College writing skills with readings
College writing skills with readings

Tác giả : John Langan

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Speaking
Speaking

Tác giả : James Schofield;Anna Osborn

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Translation and own-language activities
Translation and own-language activities

Tác giả : Philip Kerr

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Cambridge University Press

Chi tiết
Big step TOEIC
Big step TOEIC

Tác giả : Kim Soyeong;Park Won

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Big step TOEIC
Big step TOEIC

Tác giả : Kim Soyeong;Park Won

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Giáo trình bút ngữ Tiếng Anh cao cấp 2: Phần 1: Kỹ năng viết
Giáo trình bút ngữ Tiếng Anh cao cấp 2: Phần 1: Kỹ năng viết

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Hà;Nguyễn Thị Thu Hoài

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Extension training sourcebook (Module 8,9,10)
Extension training sourcebook (Module 8,9,10)

Tác giả : Louise E.Buck

Năm xuất bản : 1989

Nhà xuất bản : Prudential Printers, Nairobi, Kenya

Chi tiết
240 chuyện vui Anh- Việt. Tập 2
240 chuyện vui Anh- Việt. Tập 2

Tác giả : Trần Mạnh Tường

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Bồi dưỡng năng lực thi trung học phổ thông quốc gia qua đề tham khảo môn tiếng anh
Bồi dưỡng năng lực thi trung học phổ thông quốc gia qua đề tham khảo môn tiếng anh

Tác giả : Phạm Thị Thanh Loan;Cù Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết