Bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô
Bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô

Tác giả : Nguyễn Văn Công

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Cấu tạo gầm xe con
Cấu tạo gầm xe con

Tác giả : Nguyễn Khắc Trai

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Giao thông vận tải

Chi tiết
Giáo trình quản lý dự án đầu tư
Giáo trình quản lý dự án đầu tư

Tác giả : Từ Quang Phương

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Lao động-Xã hội

Chi tiết
Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế vĩ mô
Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế vĩ mô

Tác giả : Nguyễn Văn Ngọc

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Giáo trình kinh tế vi mô
Giáo trình kinh tế vi mô

Tác giả : Phí Mạnh Hồng

Chi tiết
Giáo trình kinh tế vi mô 1
Giáo trình kinh tế vi mô 1

Tác giả : Lê Thế Giới

Chi tiết
Giáo trình kinh tế vĩ mô
Giáo trình kinh tế vĩ mô

Tác giả : Phí Mạnh Hồng

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Chi tiết
Tài liệu hướng dẫn học: Kinh tế học vĩ mô
Tài liệu hướng dẫn học: Kinh tế học vĩ mô

Tác giả : Lê Bảo Lâm

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : ĐH Mở thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Kinh tế học vĩ mô
Kinh tế học vĩ mô

Tác giả : Nguyễn Văn Dần

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Tài Chính

Chi tiết