Hướng dẫn nghiệp vụ thuế năm 2014
Hướng dẫn nghiệp vụ thuế năm 2014

Tác giả : Qúi Lâm;Kim Phượng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Giáo trình thuế
Giáo trình thuế

Tác giả : Nguyễn Thị Liên;Nguyễn Văn Hiệu

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Luật thuế giá trị gia tăng
Luật thuế giá trị gia tăng

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Giáo trình nghiệp vụ thuế
Giáo trình nghiệp vụ thuế

Tác giả : Nguyễn Thị Liên;Nguyễn Văn Hiệu

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Giáo trình thuế thực hành: lý thuyết, bài tập và bài giải
Giáo trình thuế thực hành: lý thuyết, bài tập và bài giải

Tác giả : Nguyễn Thị Mỹ Linh

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Câu hỏi và bài tập môn thuế
Câu hỏi và bài tập môn thuế

Tác giả : Lê Xuân Trường;Vương Thị Thu Hiền

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Giáo trình kế toán thuế và báo cáo thuế
Giáo trình kế toán thuế và báo cáo thuế

Tác giả : Phan Đức Dũng

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Giáo trình quản lý tài chính công
Giáo trình quản lý tài chính công

Tác giả : Phạm Văn Khoan

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Tài Chính

Chi tiết
Pháp luật về thuế
Pháp luật về thuế

Tác giả : Phan Hiển Minh

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : NXB Hồ Chí Minh

Chi tiết