Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2008
Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2008

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Bộ tài chính

Chi tiết
Giáo trình thuế
Giáo trình thuế

Tác giả : Nguyễn Xuân Quảng

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Chi tiết
Thuế
Thuế

Tác giả : Đoàn Tranh

Nhà xuất bản : Đại học Đà Nẵng

Chi tiết
Giáo trình thuế
Giáo trình thuế

Tác giả : Nguyễn Xuân Quảng

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Giao thông vận tải

Chi tiết
Những vấn đề về thuế giá trị gia tăng
Những vấn đề về thuế giá trị gia tăng

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Quản lý tài chính công ở Việt Nam
Quản lý tài chính công ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiến

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Public Financeand Public Policy
Public Financeand Public Policy

Tác giả : Arye L. Hillman

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Cambridge

Chi tiết