Giáo trình kiểm toán nội bộ
Giáo trình kiểm toán nội bộ

Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương;Nguyễn Thị Kim Anh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
The open organization: igniting passion and performance
The open organization: igniting passion and performance

Tác giả : Jim Whitehurst

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Harvard Business Review

Chi tiết
Giáo trình kế toán tài chính 3
Giáo trình kế toán tài chính 3

Tác giả : Nguyễ Thị Lời, Ma Thị Hường

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình kế toán quản trị
Giáo trình kế toán quản trị

Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình kế toán tài chính
Giáo trình kế toán tài chính

Tác giả : Nguyễn Ngọc Quang;Đỗ Thị Minh Hương;Phùng Thị Khang Ninh

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp
140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp

Tác giả : Vũ Duy Khang

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tác giả : Tường Vi

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

Tác giả : Hữu Đại;Vũ Tươi

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Principles of accounting
Principles of accounting

Tác giả : John J. Wild;Ken W. Shaw;Barbara Chiappetta

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết