International financial statement analysis
International financial statement analysis

Tác giả : Thomas R. Robinson;Hennie van Greuning;Elaine Henry;Michael A. Broihahn

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Govenment financial management: issues and country studies
Govenment financial management: issues and country studies

Tác giả : A. Premchand

Năm xuất bản : 1990

Nhà xuất bản : International monetary Fund

Chi tiết
Financial accounting: in an economic context
Financial accounting: in an economic context

Tác giả : Jamie Pratt

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Kế toán quản trị
Kế toán quản trị

Tác giả : Phạm Văn Dược;Trần Văn Tùng

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Giáo trình nguyên lý kế toán
Giáo trình nguyên lý kế toán

Tác giả : Phan Thị Minh Lý

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Đại học Huế

Chi tiết
Cẩm nang kiểm toán viên
Cẩm nang kiểm toán viên

Tác giả : Đình Hựu Nguyễn

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp: hệ thống tài khoản kế toán. Quyển 1
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp: hệ thống tài khoản kế toán. Quyển 1

Tác giả : Bộ Tài chính

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp
Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp

Tác giả : Xuân Tiên Đoàn

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2017
Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2017

Tác giả : Bộ Tài chính

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết