The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Finance
The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Finance

Tác giả : Paxson Dean;Wood Douglas

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Blackwell Publishers

Chi tiết
Dictionary of accounting
Dictionary of accounting

Tác giả : S.M.H. Collin

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : A & C Black Publishers

Chi tiết
Trí tuệ tài chính
Trí tuệ tài chính

Tác giả : Karen Berman;Joe Knight;John Case

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Chi tiết
Giáo trình kiểm toán căn bản (Tái bản có chỉnh sửa)
Giáo trình kiểm toán căn bản (Tái bản có chỉnh sửa)

Tác giả : Trần Đình Tuấn;Đỗ Thị Thúy Phương

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : NXB Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ 2)
Giáo trình nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ 2)

Tác giả : Phạm Thành Long;Trần Văn Thuận;Phạm Quang;Trần Quý Liên

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Accounting Principles
Accounting Principles

Tác giả : Jerry J. Weygandt;Paul D. Kimniel;Donald E. Kieso

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Modern banking and bank accounting: containing a Complete Exposition of the most approved methods of bank accounting
Modern banking and bank accounting: containing a Complete Exposition of the most approved methods of bank accounting

Tác giả : E. Virgil Neal

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Nabu Press

Chi tiết
Financial accounting, an international introduction
Financial accounting, an international introduction

Tác giả : David Alexander;Christopher Nobes

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Pearson

Chi tiết
Construction accounting: financial, managerial, auditing, and tax
Construction accounting: financial, managerial, auditing, and tax

Tác giả : James J. Adrian Adrian

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Stipes Pub Llc

Chi tiết