Accounting
Accounting

Tác giả : Carl S. Warren Reeve

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Cengage Learning

Chi tiết
Financial accounting : an international introduction
Financial accounting : an international introduction

Tác giả : David Alexander;Christopher Nobes

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Pearson Prentice

Chi tiết
Contemporary auditing : real issues and cases
Contemporary auditing : real issues and cases

Tác giả : Michael C. Knapp

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Cengage Learning

Chi tiết
Construction accounting : financial, managerial, auditing, and tax
Construction accounting : financial, managerial, auditing, and tax

Tác giả : James J. Adrian

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Prentice Hall

Chi tiết
Cost accounting : A managerial emphasis
Cost accounting : A managerial emphasis

Tác giả : Charles T. Horngren;Srikant M. Datar;Madhav V. Rajan

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Pearson

Chi tiết
Tiếng Anh cho nhân viên kế toán
Tiếng Anh cho nhân viên kế toán

Tác giả : Nguyễn Thành Yến biên dịch

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Giáo trình Kế toán quản trị
Giáo trình Kế toán quản trị

Tác giả : Nguyễn Ngọc Quang

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết