Chín   9 danh nhân thành Thăng Long
Chín 9 danh nhân thành Thăng Long

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : NXB Quân đội nhân dân

Chi tiết
Khổ học thành tài
Khổ học thành tài

Tác giả : Lưu, Đức Hạnh

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Dân trí

Chi tiết
Danh nhân Hà Nội
Danh nhân Hà Nội

Tác giả : Hà Nguyễn

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Cuộc lưu lạc của tàu ngầm U - 977
Cuộc lưu lạc của tàu ngầm U - 977

Tác giả : Schaeffer, Heinz,Chu, Minh Thụy

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Nxb. Văn học

Chi tiết
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh

Tác giả : Song Thành,Phan, Văn Các,Nguyễn, Huy Hoan,Nguyễn, Văn Khoan

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Một trăm   100 nhân vật có ảnh hưởng nhất đến lịch sử Thế giới
Một trăm 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất đến lịch sử Thế giới

Tác giả : Lê, Thùy Chi

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thời đại

Chi tiết
Những
Những

Tác giả : Klein, Shelley,Phan, Thu Trang,Tín Việt

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Chi tiết
 Những người đàn ông độc ác nhất lịch sử
Những người đàn ông độc ác nhất lịch sử

Tác giả : Twiss, Miranda,Trần, Thạch Vũ,Tín Việt

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Chi tiết
Kể chuyện cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Kể chuyện cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Tác giả : Bùi, Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Từ điển Bách khoa

Chi tiết
Một trăm   100 nhân vật đương đại tạo nên diện mạo thế giới
Một trăm 100 nhân vật đương đại tạo nên diện mạo thế giới

Tác giả : Nhiều tác giả,Đào, Tuấn

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Công an nhân dân

Chi tiết