Danh nhân Thăng Long - Hà Nội
Danh nhân Thăng Long - Hà Nội

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Đệ nhất phu nhân
Đệ nhất phu nhân

Tác giả : Hoàng, Trọng Miên

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Đà Nẵng

Chi tiết
Chút sự thật của người nổi tiếng
Chút sự thật của người nổi tiếng

Tác giả : Dương Thuý

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Chút sự thật của người nổi tiếng
Chút sự thật của người nổi tiếng

Tác giả : Dương Thuý

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
The
The

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Đại học sĩ Trương Quốc Dụng (1797 - 1864) qua sử sách tư liệu xưa & nay
Đại học sĩ Trương Quốc Dụng (1797 - 1864) qua sử sách tư liệu xưa & nay

Tác giả : Nguyễn, Đắc Xuân

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Những danh nhân thế giới có ảnh hưởng đến nền văn hóa hiện đại
Những danh nhân thế giới có ảnh hưởng đến nền văn hóa hiện đại

Tác giả : Giá, Tấn Kinh,Nhân Văn

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : NXB Thanh Hóa

Chi tiết
Những người phụ nữ làm thay đổi thế giới
Những người phụ nữ làm thay đổi thế giới

Tác giả : Nguyễn, Bích Lan

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Chi tiết
Đại học sĩ Trương Quốc Dụng (1797 -1864)
Đại học sĩ Trương Quốc Dụng (1797 -1864)

Tác giả : Nguyễn, Đắc Xuân

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Mười phụ nữ huyền thoại Việt Nam
Mười phụ nữ huyền thoại Việt Nam

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Lao động Xã hội

Chi tiết