Những người lính biệt động
Những người lính biệt động

Tác giả : Vũ, Tang Bồng

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Công an nhân dân

Chi tiết
Mười   10 người đàn bà đứng sau quyền lực
Mười 10 người đàn bà đứng sau quyền lực

Tác giả : Tuyết Mai,biên soạn

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Một nghìn linh một   1001 nhân vật & sự kiện trong lịch sử thế giới
Một nghìn linh một 1001 nhân vật & sự kiện trong lịch sử thế giới

Tác giả : Ngọc Lê,biên soạn

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Hải phòng

Chi tiết
Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Thúc Kháng

Tác giả : Nguyễn, Quyết Thắng

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn học

Chi tiết
Biographical dictionary of modern egypt
Biographical dictionary of modern egypt

Tác giả : Goldschmidt, Arthur

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Lynne Rienne

Chi tiết
Roman people
Roman people

Tác giả : Kebric, Robert B.

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Danh nhân kinh tế - ngoại giao
Danh nhân kinh tế - ngoại giao

Tác giả : Hoàng, Sơn,Diệu Linh

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Từ điển Bách khoa

Chi tiết
Từ điển tác gia văn hoá Việt Nam
Từ điển tác gia văn hoá Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Q. Thắng

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Văn hoá thông tin

Chi tiết
Einstein
Einstein

Tác giả : Nguyễn, Xuân Xanh

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

Chi tiết
Danh nhân đất Việt
Danh nhân đất Việt

Tác giả : Quỳnh Cư,Nguyễn, Anh,Văn Lang

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết