Danh nhân đất Việt
Danh nhân đất Việt

Tác giả : Quỳnh Cư,Nguyễn, Anh,Văn Lang

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Doing collective biography
Doing collective biography

Tác giả : Davies, Bronwyn,Gannon, Susanne

Nhà xuất bản : Open university press

Chi tiết
Một trăm   100 danh nhân ảnh hưởng đến lịch sử thế giới
Một trăm 100 danh nhân ảnh hưởng đến lịch sử thế giới

Tác giả : Hart, Michael H.,Phong Đảo

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Văn hoá Thông tin

Chi tiết
Danh tướng Việt Nam
Danh tướng Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Khắc Thuần

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Danh tướng Việt Nam
Danh tướng Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Khắc Thuần

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Quân đội nhân dân

Chi tiết
Danh tướng Việt Nam
Danh tướng Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Khắc Thuần

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Tám vị vua triều Lý
Tám vị vua triều Lý

Tác giả : Vũ, Ngọc Khánh

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn hoá Thông tin

Chi tiết
Ba trăm ba mươi   330 danh nhân thế giới
Ba trăm ba mươi 330 danh nhân thế giới

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Chi tiết
It doesn't take a rocket scientist
It doesn't take a rocket scientist

Tác giả : Malone, John

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết