Longman preparation series for the new toeic test
Longman preparation series for the new toeic test

Tác giả : Lin Lougheed,Park, Won

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Bách khoa

Chi tiết
Giáo trình bút ngữ Tiếng Anh cao cấp 2
Giáo trình bút ngữ Tiếng Anh cao cấp 2

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình tiếng anh chuyên ngành
Giáo trình tiếng anh chuyên ngành

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Speaking, listening and pronunciation
Speaking, listening and pronunciation

Tác giả : Lê, Quang Dũng,Nguyễn, Thị Diệu Hà,Dương, Đức Minh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Developing courses in English for specific purposes
Developing courses in English for specific purposes

Tác giả : Basturkmen, Helen

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Palgrave Macmillan

Chi tiết
English for chemistry
English for chemistry

Tác giả : Mai, Xuân Trường,Nguyễn, Tiến trực

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
The Second language curriculum
The Second language curriculum

Năm xuất bản : 1989

Nhà xuất bản : Cambridge University Press

Chi tiết
Functional English grammar
Functional English grammar

Tác giả : Lock, Graham

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Cambridge University Press

Chi tiết
SRA Imagine it!
SRA Imagine it!

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : SRA/McGraw-Hill

Chi tiết
Kaleidoscope
Kaleidoscope

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết