Taking the lead on adolescent literacy
Taking the lead on adolescent literacy

Tác giả : Taking the lead on adolescent literacy,Irvin, Judith L.

Nhà xuất bản : International Reading Association

Chi tiết
Teaching pronunciation
Teaching pronunciation

Tác giả : Celce-Murcia, Marianne,Brinton, Donna,Goodwin, Janet M.

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Cambridge University Press

Chi tiết
The
The

Tác giả : Yagelski, Robert P.

Nhà xuất bản : Cengage Learning

Chi tiết
Reading for results
Reading for results

Tác giả : Flemming, Laraine

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Cengage Learning

Chi tiết
Hướng dẫn ôn luyện thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 môn tiếng Anh
Hướng dẫn ôn luyện thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 môn tiếng Anh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư Phạm

Chi tiết
Tiếng Anh dành cho giao dịch viên bưu điện
Tiếng Anh dành cho giao dịch viên bưu điện

Tác giả : Nguyễn, Thượng Thái

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Bưu điện

Chi tiết
Bồi dưỡng năng lực thi trung học phổ thông Quốc gia qua đề tham khảo môn tiếng Anh
Bồi dưỡng năng lực thi trung học phổ thông Quốc gia qua đề tham khảo môn tiếng Anh

Tác giả : Phạm, Thị Thanh Loan,Cù, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư Phạm

Chi tiết
Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường chất lượng cao và trường Chuyên môn tiếng Anh
Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường chất lượng cao và trường Chuyên môn tiếng Anh

Tác giả : Nguyễn, Thị Hoài Hương

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư Phạm

Chi tiết
Reading, writing, and learning in ESL
Reading, writing, and learning in ESL

Tác giả : Peregoy, Suzanne F,Boyle, Owen,Kaplan, Karen Cadiero

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Pearson

Chi tiết