Lịch sử triết học và các luận đề
Lịch sử triết học và các luận đề

Tác giả : Stumpf, Samuel Enoch,Đỗ, Văn Thuấn,Lưu, Văn Hy,Nguyễn, Việt Long

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
The canon & its critics
The canon & its critics

Tác giả : Furman, Todd M.,Avila, Mitchell.

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Mayfield Pub. Co

Chi tiết