Sử ca Việt Nam
Sử ca Việt Nam

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Tình em
Tình em

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Giai điệu mùa Xuân : 150 ca khúc đặc sắc về mùa Xuân
Giai điệu mùa Xuân : 150 ca khúc đặc sắc về mùa Xuân

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Giai điệu mùa Đông
Giai điệu mùa Đông

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Ca khúc Hà Nội
Ca khúc Hà Nội

Tác giả : Nhiều tác giả,Hoàng, Dương,Hồ, Quang Bình,Phạm, Tuyên

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Tuổi đời mênh mông
Tuổi đời mênh mông

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
Biểu tượng ngôn ngữ trong ca từ của Trịnh Công Sơn
Biểu tượng ngôn ngữ trong ca từ của Trịnh Công Sơn

Tác giả : Bích Hạnh

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Chúng ta là người chiến sĩ công an nhân dân
Chúng ta là người chiến sĩ công an nhân dân

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
Đội kèn tí hon
Đội kèn tí hon

Tác giả : Nhiều tác giả,Cù, Minh Nhật

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
Bé tập hát
Bé tập hát

Tác giả : Nhiều tác giả

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết