Năm mươi   50 bài hát mẫu giáo được yêu thích
Năm mươi 50 bài hát mẫu giáo được yêu thích

Tác giả : Nhiều tác giả

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
Năm mươi   50 bài hát thiếu niên được yêu thích
Năm mươi 50 bài hát thiếu niên được yêu thích

Tác giả : Nhiều tác giả

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
Bài hát Việt 2006
Bài hát Việt 2006

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
Tình ca người lính
Tình ca người lính

Tác giả : Nhiều tác giả,Cù, Minh Nhật

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
Năm mươi   50 bài hát nhi đồng được yêu thích
Năm mươi 50 bài hát nhi đồng được yêu thích

Tác giả : Nhiều tác giả

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
 Giáo trình Hát
Giáo trình Hát

Tác giả : Ngô, Thị Nam

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Bức thư tình đầu tiên
Bức thư tình đầu tiên

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : NXB Âm nhạc

Chi tiết
Tình khúc bốn mùa
Tình khúc bốn mùa

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : NXB Âm nhạc

Chi tiết
Dân ca Việt Nam
Dân ca Việt Nam

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : NXB Âm nhạc

Chi tiết
Dân ca Thừa Thiên - Huế
Dân ca Thừa Thiên - Huế

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Thuận Hoá

Chi tiết