Đánh giá nghèo theo vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đánh giá nghèo theo vùng đồng bằng sông Cửu Long

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : UNDP

Chi tiết
Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới
Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chi tiết
Nhìn về phía trước: những thách thức đối với giảm nghèo nông thôn tại Việt Nam
Nhìn về phía trước: những thách thức đối với giảm nghèo nông thôn tại Việt Nam

Tác giả : OXFAM

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Actionaid Quốc tế tại Việt Nam

Chi tiết
The Chinese economy
The Chinese economy

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Rural poverty alleviation in Brazil
Rural poverty alleviation in Brazil

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : The World Bank

Chi tiết
Pathways out of poverty
Pathways out of poverty

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Kluwer Academic Publishers

Chi tiết
Delivering on the promise of pro-poor growth
Delivering on the promise of pro-poor growth

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
 Kinh tế học vi mô
Kinh tế học vi mô

Tác giả : Cao, Thúy Xiêm,Nguyễn, Thị Kim Chi,Hoàng, Thanh Tuyền

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Tài Chính

Chi tiết
Những
Những

Nhà xuất bản : Thế giới

Chi tiết
Nouvel
Nouvel

Nhà xuất bản : Thế giới

Chi tiết