Kinh tế học vĩ mô
Kinh tế học vĩ mô

Tác giả : Trần, Thị Mai Phương

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Gender aspects of the trade and poverty nexus
Gender aspects of the trade and poverty nexus

Tác giả : Bussolo, Maurizio,De Hoyos, Rafael E.

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
The
The

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2008
Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2008

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Macroeconomics
Macroeconomics

Tác giả : Krugman, Paul.,Wells, Robin,Myatt, Anthony

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Worth Publishers

Chi tiết
National accounts at a Glance 2010
National accounts at a Glance 2010

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : OECD Publishing

Chi tiết
Lý thuyết và chính sách thuế : Sách tham khảo
Lý thuyết và chính sách thuế : Sách tham khảo

Tác giả : Hoàng, Văn Bằng

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Tài Chính

Chi tiết
Năm trăm   500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô
Năm trăm 500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô

Tác giả : Tạ, Đức Khánh

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
When things fall apart
When things fall apart

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết