Public finance and public policy
Public finance and public policy

Tác giả : Gruber, Jonathan

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Worth Publishers

Chi tiết
Model tax convention on income and on capital
Model tax convention on income and on capital

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Organisation for Economic Co-Operation and Development

Chi tiết
Addressing tax risks involving bank losses
Addressing tax risks involving bank losses

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : OECD

Chi tiết
Việc công, lợi ích tư
Việc công, lợi ích tư

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Ngân hàng thế giới

Chi tiết
Cải cách thuế ở Việt Nam
Cải cách thuế ở Việt Nam

Tác giả : Phạm, Minh Đức,Lê, Minh Tuấn

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Ngân hàng thế giới

Chi tiết
Tax expenditures in OECD countries
Tax expenditures in OECD countries

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : OECD

Chi tiết
kiểm soát chất lượng từ bên ngoài đối với hoạt động kiểm toán độc lập
kiểm soát chất lượng từ bên ngoài đối với hoạt động kiểm toán độc lập

Tác giả : Trần, Thị Giang Tân

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Tài Chính

Chi tiết
Giáo trình thuế
Giáo trình thuế

Tác giả : Nguyễn, Thị Liên,Nguyễn, Văn Hiệu

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Tài Chính

Chi tiết
Giáo trình nghiệp vụ thuế
Giáo trình nghiệp vụ thuế

Tác giả : Nguyễn, Thị Liên,Nguyễn, Văn Hiệu

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết