Global development finance 2009
Global development finance 2009

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Giáo trình Kinh tế hải quan
Giáo trình Kinh tế hải quan

Tác giả : Hoàng, Đức Thân,đồng chủ biên,Nguyễn, Thị Xuân Hương

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Đại học kinh tế quốc dân

Chi tiết
Giáo trình Kinh tế hải quan
Giáo trình Kinh tế hải quan

Tác giả : Hoàng, Đức Thân

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Đại học kinh tế quốc dân

Chi tiết
Lý thuyết tài chính công
Lý thuyết tài chính công

Tác giả : Sử, Đình Thành,Bùi, Thị Mai Hoài

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia

Chi tiết

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Giáo trình: Thuế thực hành
Giáo trình: Thuế thực hành

Tác giả : Nguyễn, Thị Mỹ Linh

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Giáo trình Thuế
Giáo trình Thuế

Tác giả : Đồng, Thị Vân Hồng,Nguyễn, Thị Nga,Hoàng, Quỳnh Nga

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Global development finance
Global development finance

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Global development finance
Global development finance

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết