Thuế 2009
Thuế 2009

Tác giả : Bộ Tài chính

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Public finance and public policy
Public finance and public policy

Tác giả : Hillman, Arye L

Nhà xuất bản : Cambridge University Press

Chi tiết
Hàng rào phi thuế quan trong chính sách thương mại quốc tế
Hàng rào phi thuế quan trong chính sách thương mại quốc tế

Tác giả : Nguyễn, Hữu Khải

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Chính sách thuế mới 2006
Chính sách thuế mới 2006

Tác giả : Kim, Soyeong,Park, Won,Lê, Huy Lâm,Bộ tài chính

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Tài chính - Thuế - Hải quan - Ngân hàng - Thống kê - Thương mại
Tài chính - Thuế - Hải quan - Ngân hàng - Thống kê - Thương mại

Tác giả : Nguyễn, Thu Hà

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Giáo trình: Thuế
Giáo trình: Thuế

Tác giả : Phan, Thị Cúc,Phan, Thị Cúc,Trần, Phước,Nguyễn, Thị Mỹ Linh

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Cẩm nang văn bản pháp quy về thuế - hải quan
Cẩm nang văn bản pháp quy về thuế - hải quan

Tác giả : Trần, Khánh Dũng,Nguyễn, Tiến Việt

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Income Tax Fundamentals
Income Tax Fundamentals

Tác giả : Whittenburg, Gerald E.,Atus-Buller, Martha

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Thomson

Chi tiết
Government managing risk
Government managing risk

Tác giả : Chapman, Bruce

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Taxation
Taxation

Tác giả : Melville, Alan

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Financial Times

Chi tiết