West experience Western civiliztion
West experience Western civiliztion

Tác giả : Sherman, Dennis,Salisbury, Joyce

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : McGwaw Hill

Chi tiết
West experience Western civiliztion
West experience Western civiliztion

Tác giả : Sherman, Dennis,Salisbury, Joyce

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : McGwaw Hill

Chi tiết
Traditions & encounters
Traditions & encounters

Tác giả : Bentley, Jerry H,Ziegler, Herbert F

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Biên niên sử thế giới
Biên niên sử thế giới

Tác giả : Nguyễn, Văn Dân

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Tri thức

Chi tiết
Traditions & encounters
Traditions & encounters

Tác giả : Bentley, Jerry H.,Ziegler, Herbert F.

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Tiếp cận lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam - Một cách nhìn
Tiếp cận lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam - Một cách nhìn

Tác giả : Hoàng, Văn Hiển

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Đại bách khoa kỳ tích văn minh nhân loại
Đại bách khoa kỳ tích văn minh nhân loại

Tác giả : Trần, Giang Sơn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
The
The

Tác giả : Fiero, Gloria K.

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
The humanistic tradition
The humanistic tradition

Tác giả : Fiero, Gloria K.

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Worlds together, worlds apart
Worlds together, worlds apart

Nhà xuất bản : W.W. Norton & Co

Chi tiết