Lật lại những trang hồ sơ mật
Lật lại những trang hồ sơ mật

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thông tấn

Chi tiết
Giáo trình văn hóa Phương Đông
Giáo trình văn hóa Phương Đông

Tác giả : Trần, Lê Bảo

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Biên niên sử thế giới
Biên niên sử thế giới

Tác giả : Nguyễn, Văn Dân

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Tri thức

Chi tiết
Tìm hiểu các đế chế và một số vương quốc cổ đại trên thế giới
Tìm hiểu các đế chế và một số vương quốc cổ đại trên thế giới

Tác giả : Đỗ, Đức Thịnh,Hoàng, Đình Trực

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Thế giới

Chi tiết
Hỏi đáp về những cuộc chiến lớn trong lịch sử thế giới
Hỏi đáp về những cuộc chiến lớn trong lịch sử thế giới

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Quân đội nhân dân

Chi tiết
Thời Trung cổ huyền bí
Thời Trung cổ huyền bí

Tác giả : Văn, Sinh Nguyễn,Vương, Mộng Bưu

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
War and peace in the 20th century and Beyond
War and peace in the 20th century and Beyond

Tác giả : Lundestad, Geir,Njolstad, Olav

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Landmarks in humanities
Landmarks in humanities

Tác giả : Fiero, Gloria K.

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Higher Education

Chi tiết
Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc thế kỉ XX - Một cách tiếp cận
Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc thế kỉ XX - Một cách tiếp cận

Tác giả : Đỗ, Thanh Bình

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Sư phạm

Chi tiết