Giáo trình kế toán tài chính
Giáo trình kế toán tài chính

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình tài chính doanh nghiệp
Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Tác giả : Kim, Soyeong,Vũ, Duy Hào

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Giáo trình kế toán tài chính 3
Giáo trình kế toán tài chính 3

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Địa học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình kế toán quốc tế
Giáo trình kế toán quốc tế

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính
Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình kiểm toán nội bộ
Giáo trình kiểm toán nội bộ

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Cẩm nang dành cho kế toán trưởng
Cẩm nang dành cho kế toán trưởng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Kinh tế

Chi tiết
Engineering Economics and Finance accounting
Engineering Economics and Finance accounting

Tác giả : Aryasri, A. Ramachandra,Murthy, V. V. Ramana

Nhà xuất bản : McGraw -Hill

Chi tiết