Giáo trình Kế toán quốc tế
Giáo trình Kế toán quốc tế

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Cẩm nang kế toán trưởng doanh nghiệp 2014
Cẩm nang kế toán trưởng doanh nghiệp 2014

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Intermediate accounting
Intermediate accounting

Nhà xuất bản : South-Western College Publishing

Chi tiết
Financial accounting
Financial accounting

Tác giả : Weygandt, Jerry J.,Kieso, Donald E.

Nhà xuất bản : John Wiley

Chi tiết
Financial statement analysis
Financial statement analysis

Tác giả : Gibson, Charles H.,Frishkoff, Patricia A.

Nhà xuất bản : CBI Pub. Co.

Chi tiết
Fundamental financial accounting concepts
Fundamental financial accounting concepts

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Accounting principles
Accounting principles

Tác giả : Weygandt, Jerry J.,Kieso, Donald E.,Kimmel, Paul D.

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : John Wiley

Chi tiết
Financial accounting
Financial accounting

Tác giả : Warren, Carl S.,Fess, Philip E.,Reeve, James M.

Nhà xuất bản : South Western College Publishing

Chi tiết
International Accounting
International Accounting

Tác giả : Doupnik, Timothy,Perera, M. H. B.

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : McGraw - Hill

Chi tiết
Accounting
Accounting

Tác giả : Horngren, Charles T.,Harrison, Walter T.,Robinson, Michael A.

Nhà xuất bản : Prentice Hall International

Chi tiết