Giáo trình phân tích báo cáo tài chính
Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

Tác giả : Nguyễn, Năng Phúc

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Giáo trình hạch toán kế toán
Giáo trình hạch toán kế toán

Tác giả : Trần, Thị Cẩm Thanh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp
Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Tác giả : Đặng, Thị Loan

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Giáo trình kiểm toán cơ bản
Giáo trình kiểm toán cơ bản

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Bách Khoa

Chi tiết
Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp
Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp

Tác giả : Nguyễn, Ngọc Quang

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Giáo trình Kiểm toán tài chính
Giáo trình Kiểm toán tài chính

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế quốc dân

Chi tiết
Giáo trình Kế toán tài chính
Giáo trình Kế toán tài chính

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Giáo trình nguyên lý kế toán
Giáo trình nguyên lý kế toán

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Computer accounting with Sage 50 complete accounting 2013 [formerly Peachtree]
Computer accounting with Sage 50 complete accounting 2013 [formerly Peachtree]

Tác giả : Yacht, Carol

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : McGraw-Hill/Irwin

Chi tiết
Auditing and assurance services
Auditing and assurance services

Tác giả : Stuart, Iris

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết