Kỹ thuật soạn thảo văn bản trong quản lý và kinh doanh
Kỹ thuật soạn thảo văn bản trong quản lý và kinh doanh

Tác giả : Nguyễn, Thị Đức Hạnh

Năm xuất bản : 1997

Chi tiết
Understanding e-government
Understanding e-government

Tác giả : Homburg, Vincent

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo
Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Tác giả : Bộ Tài chính

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Medium-term fiscal and expenditure framewok of Binh Duong province
Medium-term fiscal and expenditure framewok of Binh Duong province

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Finance Publishing House

Chi tiết

Nhà xuất bản : Finance Publishing House

Chi tiết