Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý
Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý

Tác giả : Đỗ, Minh Cương

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Một số vấn đề về quản lý nhà nước kinh tế, văn hóa, giáo dục trên thế giới và Việt Nam
Một số vấn đề về quản lý nhà nước kinh tế, văn hóa, giáo dục trên thế giới và Việt Nam

Tác giả : Lê, Thanh Bình

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Chính sách đào tạo sử dụng quan lại thời Lê Thánh Tông và công tác cán bộ hiện nay
Chính sách đào tạo sử dụng quan lại thời Lê Thánh Tông và công tác cán bộ hiện nay

Tác giả : Nguyễn, Hoài Văn,Đặng, Duy Thìn

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Tác giả : Kim, Soyeong,Thùy Linh,Việt Trinh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa Thủ Đô
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa Thủ Đô

Tác giả : Cao, Khoa Bảng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản công tác tư tưởng
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản công tác tư tưởng

Tác giả : Lương, Khắc Hiếu,Mai, Đức Ngọc

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Chinh Trị Quốc Gia

Chi tiết
Vietnam  fiscal transparency review
Vietnam fiscal transparency review

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo
Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo

Tác giả : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo
Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo

Tác giả : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Báo cáo chuyên đề nghiên cứu : Cơ chế khoán chi hành chính hiện hành
Báo cáo chuyên đề nghiên cứu : Cơ chế khoán chi hành chính hiện hành

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Chi tiết