Các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm cho các công trình xây dựng
Các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm cho các công trình xây dựng

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Giao thông Vận tải

Chi tiết
Hướng dẫn xét thầu
Hướng dẫn xét thầu

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Ngân hàng Phát triển Châu Á

Chi tiết
Việt Nam cải cách hệ thống đấu thầu mua sắm công
Việt Nam cải cách hệ thống đấu thầu mua sắm công

Tác giả : Ngân hàng Thế giới

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Trung tâm Phát triển Việt Nam

Chi tiết
Bội chi Ngân sách nhà nước kinh nghiệm Quốc tế và thực tiễn Việt Nam
Bội chi Ngân sách nhà nước kinh nghiệm Quốc tế và thực tiễn Việt Nam

Tác giả : Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : [knxb]

Chi tiết
China's management of enterprise assets
China's management of enterprise assets

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Cẩm nang về minh bạch tài khóa
Cẩm nang về minh bạch tài khóa

Tác giả : Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : [knxb]

Chi tiết
Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra tài chính công đoàn
Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra tài chính công đoàn

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Dân trí

Chi tiết
Tổ chức và hoạt động của văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ
Tổ chức và hoạt động của văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ

Tác giả : Văn, Tất Thu

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết