Vi sinh y học
Vi sinh y học

Tác giả : Lê, Thị Oanh

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Vi khuẩn y học
Vi khuẩn y học

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Ký sinh trùng
Ký sinh trùng

Tác giả : Phạm, Văn Thân

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Microbiology
Microbiology

Tác giả : Cowan, Marjorie Kelly,Talaro, Kathleen Park

Nhà xuất bản : Higher Education

Chi tiết
Harrison’s manual of oncology
Harrison’s manual of oncology

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Medical

Chi tiết
HIV/ AIDS tổng hợp, cập nhập và hiện đại
HIV/ AIDS tổng hợp, cập nhập và hiện đại

Tác giả : Phạm, Song

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Y học

Chi tiết
Bệnh học viêm và các bệnh nhiễm khuẩn
Bệnh học viêm và các bệnh nhiễm khuẩn

Tác giả : Lê, Đình Roanh,Nguyễn, Văn Chủ

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Y học

Chi tiết
B
B

Tác giả : Phan,Quang Đoàn

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Y học

Chi tiết
An
An

Tác giả : Stine, Gerald J

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : McGraw - Hill

Chi tiết
Holland Frei cancer medicine 8.
Holland Frei cancer medicine 8.

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : People’s Medical Pub. House

Chi tiết