Vi khuẩn y học
Vi khuẩn y học

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Ký sinh trùng
Ký sinh trùng

Tác giả : Phạm, Văn Thân

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Ung thư học đại cương
Ung thư học đại cương

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Vi sinh y học
Vi sinh y học

Tác giả : Trần, Văn Hưng,Nguyễn, Thị Đoan Trinh

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Phòng, chống HIV/AIDS
Phòng, chống HIV/AIDS

Tác giả : Dương, Thị Thu,Trần, Danh Phương,Phạm, Thị Dung,Nguyễn, Thị Huê

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Human parasitology
Human parasitology

Tác giả : Bogitsh, Burton J.,Cheng, Thomas C.

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Academic Press

Chi tiết
Bệnh ung thư cách phòng bệnh và điều trị
Bệnh ung thư cách phòng bệnh và điều trị

Tác giả : Nguyễn, Văn Nhượng

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Y học

Chi tiết
Giáo trình bệnh lao
Giáo trình bệnh lao

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chi tiết