Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Hà Giang (1996-2016)
Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Hà Giang (1996-2016)

Tác giả : Trần Thị Hồng Thủy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Quản lý thu thuế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Quản lý thu thuế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Tác giả : Vongphachanh Vongpadith

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chi tiết
Quản lý thu thuế thông qua mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán thuế
Quản lý thu thuế thông qua mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán thuế

Tác giả : Nguyễn Văn Cương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Cải cách hành chính thuế đối với các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Cải cách hành chính thuế đối với các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lưu Thị Kim Thủy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần Thị Hoa Mai

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường quản lý Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Tăng cường quản lý Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Trang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn Quang Huy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên
Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đỗ Thị Thủy

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường quản lý thuế nhà thầu nước ngoài tại Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên
Tăng cường quản lý thuế nhà thầu nước ngoài tại Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đỗ Đức Trung

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
Tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đỗ Đức Công

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết