Nâng cao vai trò nhà nước về quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Nâng cao vai trò nhà nước về quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Đào Duy Bẩy

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Chi tiết
Giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Nguyễn Thị Lan Hương

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Chi tiết
Với các lý do nêu trên tMột số giải pháp chủ yếu tăng cường công tác thu thuế tại Chi cục Thuế thành phố Việt Trì
Với các lý do nêu trên tMột số giải pháp chủ yếu tăng cường công tác thu thuế tại Chi cục Thuế thành phố Việt Trì

Tác giả : Nguyễn Thị Hoa Mai

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Việt Trì
Quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Việt Trì

Tác giả : Nguyễn Ngọc Hanh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Chi tiết
Một số giải pháp cải cách công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015
Một số giải pháp cải cách công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015

Tác giả : Nguyễn Thị Tố Oanh

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Chi tiết