Tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Ngô Hải Đăng;Vĩnh phúc

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Chi tiết
Thực hiện chính sách thuế đối với các Doanh nghiệp nông nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Thái Nguyên
Thực hiện chính sách thuế đối với các Doanh nghiệp nông nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần Thu Hiền

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh Tế và Quản trị Kinh doanh

Chi tiết
Công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn thành phố Sông Công
Công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn thành phố Sông Công

Tác giả : Lê Thị Đào Nhung

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế tại Việt Nam
Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế tại Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Quang Hưng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Hoàn thiện công tác phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu giữa Kho bạc nhà nước, Hải quan và Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Hoàn thiện công tác phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu giữa Kho bạc nhà nước, Hải quan và Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Triệu Hồng Nhung

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thuế Thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ tiền công, tiền lương trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Quản lý thuế Thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ tiền công, tiền lương trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tác giả : Phạm Thị Giao

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Yên Bái
Quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Yên Bái

Tác giả : Phạm Thanh Hải

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Tác giả : Nguyễn Xuân Trường

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các Công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các Công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Tác giả : Nguyễn Trung Tuấn

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết