Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Hương Trà Mi

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai
Tăng cường quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Tác giả : Lê Phương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Khương Thùy Dương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái
Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Yên Bái

Tác giả : Hoàng Văn Luận

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Dương Thị Thu Huyền

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên
Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đỗ Thị Thủy

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Tác giả : Đỗ Thị Ngân

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái
Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái

Tác giả : Đào Trung Thủy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Quản lý thu thuế xuất, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Yên Bái
Quản lý thu thuế xuất, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Yên Bái

Tác giả : Cù Huy Đức

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tác động của thuế tài nguyên đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên - qua khảo sát thực tế tại tỉnh Ninh Bình
Tác động của thuế tài nguyên đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên - qua khảo sát thực tế tại tỉnh Ninh Bình

Tác giả : Nguyễn Văn Phương

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết