Tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp tư nhân tại chi Cục thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp tư nhân tại chi Cục thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn Trung Tình

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam
Chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

Tác giả : Ngô Văn Khương

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Học viện Tài chính

Chi tiết
Nghiên cứu sự hài lòng của người nộp thuế đối với công tác tuyên truyền, hỗ trợ về thuế tại văn phòng cục thuế tỉnh Hải Dương
Nghiên cứu sự hài lòng của người nộp thuế đối với công tác tuyên truyền, hỗ trợ về thuế tại văn phòng cục thuế tỉnh Hải Dương

Tác giả : Vũ Đăng Khoa

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên
Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần Thị Trang

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
Tăng cường công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Trần Thị Hồng

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Chi cục thuế thành phố Hải Dương
Hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Chi cục thuế thành phố Hải Dương

Tác giả : Trần Thị Hoàng Thảo

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Tăng cường kiểm soát Chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Tăng cường kiểm soát Chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Tác giả : Phạm Thị Thúy

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Phạm Thị Thúy

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế thành phố Bắc Ninh
Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế thành phố Bắc Ninh

Tác giả : Phạm Thị Thu Hương

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Phạm Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết