Giảm nghèo bền vững ở huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ
Giảm nghèo bền vững ở huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn, Tiến Sỹ,Nguyễn, Trọng Xuân

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nâng cao thu nhập cho hộ nông dân nghèo trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
Nâng cao thu nhập cho hộ nông dân nghèo trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Dương, Thị Ngọc Thương,Nguyễn, Thị Tố Quyên

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Đánh giá một chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện Cẩm Khuê, tỉnh Phú Thọ
Đánh giá một chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện Cẩm Khuê, tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Đặng, Bích Chung,Trần, Văn Điền

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Một số giải pháp giảm nghèo cho hộ nông dân ở huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang
Một số giải pháp giảm nghèo cho hộ nông dân ở huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

Tác giả : Mai, Hồng Hà,Nguyễn, Xuân Dũng

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Giải pháp giảm nghèo tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang
Giải pháp giảm nghèo tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

Tác giả : Nguyễn, Ngọc Mai,Trần, Thị Nhung

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Hoàng, Thị Hà,Võ, Hải Thanh

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết