Giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Tác giả : Bùi, Thị Hà,Nguyễn, Văn Công

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Giải pháp giảm nghèo huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Giải pháp giảm nghèo huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Tác giả : Nguyễn, Thế Giang,Đỗ, Thị Bắc

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Cơ sở khoa học của việc giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Cơ sở khoa học của việc giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Hà, Quang Trung,Trần, Chí Thiện,Trần, Đình Tuấn

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Vấn đề nghèo ở tỉnh Điện Biên
Vấn đề nghèo ở tỉnh Điện Biên

Tác giả : Vũ, Thị Mai,Nguyễn, Việt Tiến

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Việt Trì
Quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Việt Trì

Tác giả : Nguyễn, Ngọc Hanh,Trần, Nhuận Kiên

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết