Cải cách hành chính thuế đối với các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Cải cách hành chính thuế đối với các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lưu, Thị Kim Thủy,Đào, Thị Hoàng Mai

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Phù Ninh tỉnh Ph
Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Phù Ninh tỉnh Ph

Tác giả : Nguyễn, Thị Minh Khoa,Đỗ, Thị Bắc

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Hoàn thiện chính sách thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
Hoàn thiện chính sách thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Tác giả : Hoang, Mai Phương,Trần, Vệ Bình

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái
Quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Yên Bái

Tác giả : Đào, Trung Thủy,Nguyễn, Khánh Doanh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết