Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Khương, Thùy Dương,Trần, Đình Thao

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý thu phí và lệ phí tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Hoàn thiện công tác quản lý thu phí và lệ phí tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đinh, Thị Phương Loan,Nguyễn, Hữu Tri

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Thị Hương Trà Mi,Nguyễn, Hữu Tri

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý thu thuế xuất, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Yên Bái
Quản lý thu thuế xuất, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Yên Bái

Tác giả : Cù, Huy Đức,Tạ, Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tăng cường quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Lào Cai
Tăng cường quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Lào Cai

Tác giả : Lê, Phương,Đỗ, Thị Thúy Phương

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Yên Bình - tỉnh Yên Bái
Kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế Yên Bình - tỉnh Yên Bái

Tác giả : Nguyễn, Xuân Trường,Nguyễn, Khánh Doanh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết