Quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Yên Bái
Quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Yên Bái

Tác giả : Phạm, Thanh Hải,Nguyễn, Thị Gấm

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh
Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Phạm, Ngọc Sơn,Trần, Quang Huy

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết