Quản lý thuế GTGT đối với Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
Quản lý thuế GTGT đối với Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

Tác giả : Phạm, Tiến Dinh,Trần, Đình Thiên

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

Tác giả : Trần, Thị Thu Hà,Thịnh, Văn Vinh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Tăng cường quản lý kê khai thuế trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc
Tăng cường quản lý kê khai thuế trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Nguyễn, Hồng Anh,Mai, Ngọc Cường

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết