Quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố Cẩm Phả
Quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố Cẩm Phả

Tác giả : Nguyễn, Thị Lý,Trần, Văn Đức

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý tài chính tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn
Quản lý tài chính tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nguyễn, Thị Hảo,Lê, Hữu Ảnh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Huệ,Nguyễn, Thị Tố Quyên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Hoạt động quản lý Ngân sách nhà nước tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Hoạt động quản lý Ngân sách nhà nước tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Lại, Hữu Dương,Ngô, Sỹ Trung

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Tác giả : Nguyễn, Hoàng Lan,Vũ, Thị Bạch Tuyết

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết