Biện pháp đổi mới hoạt động thanh tra thi của hiệu trưởng ở Đại học Thái Nguyên
Biện pháp đổi mới hoạt động thanh tra thi của hiệu trưởng ở Đại học Thái Nguyên

Tác giả : Lục, Kim Thiều,Nguyễn, Thị Tính

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : [s.n]

Chi tiết
Quy định mới nhất về luật kiểm toán và lập dự toán, phân bổ, thu chi, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước
Quy định mới nhất về luật kiểm toán và lập dự toán, phân bổ, thu chi, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước

Tác giả : Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Lao động Xã hội

Chi tiết