Tăng cường tự chủ tài chính tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
Tăng cường tự chủ tài chính tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Tác giả : Tạ, Thị Phương Mai,Trương, Tuấn Linh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý thu ngân sách Nhà nước tại Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Quản lý thu ngân sách Nhà nước tại Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Minh Tân,Đàm, Thanh Thủy

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Quản lý chi ngân sách nhà nước của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Quản lý chi ngân sách nhà nước của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn, Thị Hằng,Nguyễn, Trọng Xuân

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tăng cường quản lý tài chính tại Bệnh viện trường Đại học y Khoa - Đại học Thái Nguyên
Tăng cường quản lý tài chính tại Bệnh viện trường Đại học y Khoa - Đại học Thái Nguyên

Tác giả : Trần, Xuân Thường,Nguyễn, Thị Yến

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tăng cường quản lý thu ngân sach của thành phố cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Tăng cường quản lý thu ngân sach của thành phố cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Dương,Thị Dung,Bùi,Thị Minh Hằng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn, Thi Kiều Oanh,Tạ, Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ,  viên chức tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, viên chức tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Thị Minh Tâm,Trần, Nhuận Kiên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết