Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Nguyễn, Quốc Đoàn,Trần, Nhuận Kiên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên

Tác giả : Dương, Thị Xuân Quỳnh,Ma, Thị Hường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái
Tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước tại thành phố Yên Bái

Tác giả : Hoàng, Minh Thắng,Nguyễn, Thị Yến

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái
Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái

Tác giả : Phạm, Thị Mai Hương,Trần, Đình Tuấn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Kiểm toán chi thường xuyên ngân sách đại phương tại huyện Mường La tỉnh Sơn La
Kiểm toán chi thường xuyên ngân sách đại phương tại huyện Mường La tỉnh Sơn La

Tác giả : Phạm, Tiến Thành,Bùi, Thị Minh Hằng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết